Opdrachtgevers


Testa voelt zich thuis op het snijvlak van organisatie en omgeving. Onze opdrachtgevers in de profit sector organisaties variëren van industriële ondernemingen tot zakelijke dienstverleners. Daarnaast zijn wij actief in de sectoren Overheid, Zorg & Welzijn en Onderwijs.

Testa vraagt en brengt meningen samen van mensen die er voor uw organisatie toe doen. Zo helpen we u alert te blijven op verandering. Waar werelden in beweging zijn ontstaan nieuwe inzichten. De uitkomsten van ons onderzoek vertalen we in trends en samen benoemen we de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Testa wordt gedreven door concrete, meetbare acties die zichtbaar bijdragen aan uw resultaat.


Bookmark and Share