ManagementadviesGedegen advies

Met een frisse en objectieve kijk van buitenaf duiden we de resultaten van het onderzoek. Testa signaleert kansen en komt met verbetervoorstellen die op korte termijn vruchten afwerpen en met structurele oplossingen, die zijn gericht op de langere termijn. Bij het advies betrekken we niet alleen de uitkomsten van het onderzoek, maar ook de visie van het management en het dagelijks handelen op de werkvloer. Testa draagt bij aan verbeterplannen die werken.


Ondersteuning bij implementatie

Na onderzoek en advies kan het soms nodig zijn om onafhankelijke derden te betrekken in een verbetertraject. Testa kan dan de mankracht, ervaring en expertise inbrengen, nodig voor het welslagen van het project. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door eerstelijns projectverantwoordelijkheid te dragen of door op de achtergrond de sleutelfunctionarissen te coachen.
Bookmark and Share