Testa online


Online onderzoek is uniek vanwege de snelheid waarmee de enquête kan worden uitgezet en de gegevens verwerkt. De doelgroep wordt benaderd met een e-mail met daarin een persoonlijke link. Het doel van het onderzoek wordt toegelicht en er wordt aangegeven tot wanneer de enquête online kan worden ingevuld. Door op de link te klikken komt de respondent terecht op de startpagina van de enquête.
 
Om de respons positief te beïnvloeden kan Testa uit naam van de opdrachtgever een vooraankondiging sturen. Bovendien kan een reminder worden gestuurd.Bookmark and Share