Benchmarking


Wanneer gegevens onder identieke omstandigheden uit verschillende organisaties verkregen zijn is vergelijk mogelijk. Al snel zijn er regionale verschillen, een andere organisatiestructuur, verschillende leeftijdsopbouw of specifieke omstandigheden vanwege de eigen historische achtergrond. Wij adviseren om als organisatie een eigen referentiekader te scheppen en de uitkomsten te spiegelen aan de eigen verwachtingen en vooraf vastgestelde doelen per resultaatsgebied/tevredenheidsfactor. Desalniettemin kan Testa in de rapportage een algemene beoordeling van de organisatie afzetten tegen die van anderen.Bookmark and Share