Medewerkertevredenheidonderzoek


 
Bij het samenstellen van een op maat gemaakte vragenlijst maken we gebruik van onze kennis en ervaring opgedaan bij eerdere onderzoeken. Om de privacy van medewerkers te garanderen en hen in alle vrijheid hun mening te gunnen zijn de uitslagen van on line medewerkertevredenheidonderzoek niet herleidbaar naar individuen.
 
Tevredenheidfactoren die aan bod kunnen komen zijn onder andere de werksfeer, werkdruk, communicatie, samenwerking, arbeidsverhoudingen, de omgang met de direct leidinggevende, doorgroeimogelijkheden en de mening over het pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 
De interne tevredenheid richt zich op de prestaties van afdelingen onderling. Ook dat kan Testa voor u in kaart brengen.Bookmark and Share