Imago-onderzoek (intern & extern)


Imago-onderzoek richt zich op de vraag of het door de organisatie gewenste en nagestreefde imago door de buitenwereld daadwerkelijk zo beleefd wordt.
In grotere organisaties is ook het interne imago van belang. Een imago-onderzoek onder doelgroepen die al een binding hebben met de organisatie zal in de praktijk veelal hand in hand gaan met tevredenheidonderzoek onder deze belangrijkste stakeholders; de klanten en medewerkers.Bookmark and Share