Marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek


 
Testa kan inzicht geven in de te verwachten vraag naar een dienst of product. Ook de waardering van het product of de dienst door de potentiële afnemer kan in kaart worden gebracht: Zo kan in het laatste deel van de ontwikkelingsfase een nieuw concept in de markt worden getest alvorens de definitieve introductie zal plaatsvinden. Wij geven inzicht in de vraag of het idee als onderscheidend wordt ervaren door de potentiële afnemer.
 
Afhankelijk van de specifieke probleemstelling worden kwantitatieve of kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet. Kwantitatief onderzoek maakt het mogelijk om berekeningen te doen. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de appreciatie van het nieuwe service concept of het nieuwe product idee.Bookmark and Share