Fase 2: marktonderzoek


Waardevolle conclusies die leiden tot nieuwe inzichten voor u, baseren wij op degelijk uitgevoerd marktonderzoek. Wij werken volgens beproefde methoden en staan voor een praktische aanpak. Zo vinden wij statistische significantie net zo belangrijk en waardevol als heldere vraagstelling of een eigentijdse benadering van de doelgroep.
 
Testa maakt o.a. gebruik van een on-line enquête applicatie voor kwantitatief onderzoek. Middels persoonlijke interviews of een telefonische enquête kan aanvullend kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd. Enquêtes kunnen zowel extern als intern worden afgenomen.
 
De vragenlijsten worden in nauw overleg met u als opdrachtgever samengesteld en wordt ter goedkeuring voorgelegd alvorens de enquête wordt uitgevoerd.
 
Testa analyseert de onderzoeksresultaten, verzorgt de rapportage en presenteert de uitkomsten. Dat kan zowel schriftelijk als in de vorm van een persoonlijke presentatie voor een groep.Bookmark and Share