Fase 1: voorbereiding


Voordat Testa met een opdracht start, vindt er een vooronderzoek plaats. De basis wordt gevormd door een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever en mogelijk met een aantal sleutelfunctionarissen.

Het vooronderzoek wordt afgesloten met een offerte. Hierin worden een probleemanalyse, de doelstellingen en een plan van aanpak beschreven. De tarieven van Testa zijn modulair opgebouwd.Bookmark and Share