Manier van werken


De werkwijze van Testa is helder en transparant. Wij leveren maatwerk, dus is iedere opdracht uniek. De aanpak van Testa werkt op basis van kennis en ervaring met vaste ankerpunten. Meer dan ankerpunten willen we ze niet laten zijn. Testa wil zeker weten dat u de uitkomsten en adviezen krijgt waar u wat mee kunt.

Onze verbetercyclus doorloops drie fasen:
Fase 1: voorbereiding
Fase 2: marktonderzoek
Fase 3: managementadvies & implementatie

Ieder fase staat op zichzelf en kan –aan de volgende worden gekoppeld
Testa werkt resultaatgericht. Een opdracht begint dus altijd met een vooronderzoek. Een goede formulering van de doelstellingen van het onderzoek en een juiste inschatting van de uit te voeren werkzaamheden, zijn essentieel.Bookmark and Share